eBay Vietnam - Beta version 1.0
From collectibles to cars, buy and sell all kinds of items on eBay
Tìm kiếm nâng cao
   
Chào mừng bạn đến với eBay
eBay là gì?
Cách hoạt động của eBay?
Tại sao phải là eBay?
Ai bán hàng trên eBay?
Phổ biến trên eBay
Quan niệm bán hàng
Bắt đầu giao dịch
Trước khi bán hàng
Hoàn tất vụ giao dịch
Quy định bán hàng
PayPal
Đại học eBay
Đối tác thương mại
Cộng đồng eBay
Điều chỉnh hoạt động kinh
doanh của bạn với Công cụ
eBay
 
SEA Free Shipping
Sở thích mua hàng
Trung tâm an ninh
Chiến lược để thành công
Quy định bán hàng
i. Quy định về danh mục

Chính sách của eBay là các quy định và nguyên tắc tạo ra một môi trường giao dịch an toàn và công bằng cho mọi thành viên của eBay. Để thúc đẩy một môi trường giao dịch an toàn, eBay đã áp dụng các quy định và chính sách này. Ngoài việc đọc và hiểu Thỏa thuận người dùng của eBay, bạn nên xem xét Tổng quan Quy định về người bán và các chính sách khác sau đây:

Quy định về danh mục
Các mặt hàng cấm và bị hạn chế
Hoàn tất vụ giao dịch

ii. Các mặt hàng cấm và bị hạn chế

Trước khi liệt kê mặt hàng của mình, bạn cần tìm hiểu xem mặt hàng đó có được phép bán trên eBay và loại mặt hàng có phải tuân theo một số giới hạn nào đó hay không nhằm tránh các vấn đề nảy sinh với danh mục của bạn. Là người bán hàng trên eBay, bạn là người chịu trách nhiệm cuối cùng về việc đảm bảo việc bán hàng là hợp pháp theo quan điểm của pháp luật. Hãy xem xét chính sách về các mặt hàng cấm và bị hạn chế của các nước sau:

Mỹ
Vương quốc Anh
Úc
Đức
Canađa
Pháp